drukkerij-holland-logo
privacy | aanleveren bestanden | aanleveren data

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden die Drukkerij Holland verricht, zijn de Algemene Voorwaarden van Drukkerij Holland van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 02-07-2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden te downloaden.